Luma One voor Medewerkers

Standard Operating Procedures

Standaard operating procedures

Standaardprocedures gebaseerd op video geven context aan procedures en werkinstructies. De ingebedde toetsvragen zorgen ervoor dat elke gebruiker alle benodigde kennis goed begrijpt. Een ingebouwde zoekfunctie zorgt ervoor dat medewerkers ook zelf op zoek kunnen gaan naar de noodzakelijke kennis.


Health and Safety

Kwaliteitscontrole, Gezondheid en Veiligheid, Naleven van Regelgeving

Het stroomlijnen van werkprocessen, het helpen voorkomen van ongevallen en de naleving van wet- en regelgeving heeft een hoge prioriteit voor iedereen op het werk. Competente medewerkers met de juiste kennis zijn een belangrijke asset voor het bedrijf.

Met stap-voor-stap werkinstructies of standaardprocedures en ingebouwde kennistoetsen wordt gezorgd voor een consistent kwaliteit en gestructureerde naleving van wet- en regelgeving. Luma One ondersteunt deze processen op basis van boeiende interactieve leerstof en het registreren van de resultaten zodat deze gekoppeld kan worden aan het bedrijfsresultaat.


Increase Productivity

Sales productiviteit

Als u nieuwe producten, diensten en updates uitrolt moet u ruim van te voren uw verkoop en service kanaal en partners informeren. Des te beter uw verkoopkanaal de nieuwe producten en diensten begrijpt des te beter zijn ze in staat klanten te adviseren en meer inkomsten te realiseren.

Met Luma One kunt u zeer snel relevante informatie over producten en diensten uitleveren naar elk gewenst kanaal op elke gewenst apparaat (mobiel, tablet, PC) en ook het effect daarvan registreren.


Onboarding

Nieuwe medewerkers en nieuwe initiatieven

Als u nieuwe medewerkers krijgt of nieuwe zaken introduceert in uw bedrijf wilt u graag dat het inwerkproces zo kort mogelijk duurt. Hiervoor heeft uw team toegang nodig tot alle benodigde en relevante informatie op het moment dat ze het nodig hebben.

Luma One maakt het mogelijk om medewerkers zo snel mogelijk productief te maken, fouten te verminderen en de betrokkenheid te verhogen door het gestructureerd vastleggen en herbruikbaar maken van kennis en informatie.


Skilling and Reskilling

Competenties en vaardigheden

Bedrijven moeten continue medewerkers informeren over nieuwe producten, processen en procedures. In de kennisintensieve industrie is verandering een constante.

Productiebedrijven staan onder toenemende druk om flexibeler te opereren: van flexibele werkmethoden en uren tot het gebruik van contractarbeid . Ze staan in toenemende mate onder druk om de kosten te verlagen en de kwaliteit te verhogen. Flexibele medewerkers met een veelvoud aan kennis en vaardigheden zijn in staat om deze doelen te bereiken en permanente educatie is hierbij essentieel.